E-zine april 2023

Editie 1 – Van bijstand naar (passend) werk

Van bijstand naar (passend) werk

Iedereen aan de slag, dat is de missie van de alliantie Samen werken voor werk, een samenwerkingsverband van brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL. Onze leden zijn dagelijks actief om een zo goed en passend mogelijke weg naar opleiding of werk te faciliteren voor een grote groep mensen.

 

In een reeks E-zines zoomen we in op de weg naar werk die verschillende doelgroepen afleggen. Met als doel obstakels te signaleren en weg te nemen en kansen te benutten, zodat de weg naar werk eenvoudiger wordt. In dit nummer staan mensen in de bijstand centraal.

Over de Bijstand

De Wet werk en bijstand is per 2015 opgegaan in de Participatiewet, het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Mensen die niet voldoende eigen (gezamenlijk) vermogen en inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen aanspraak maken op een Bijstandsuitkering. Deze mensen zijn voor inkomenszekerheid afhankelijk van deze uitkering. De bijstandsnormen worden landelijk bepaald. De gemeente toetst en bepaalt of de persoon recht heeft op de uitkering.

Enkele feiten en cijfers

In 2022 zaten bijna 400.000 mensen in de bijstand. Bijna 50% ontvangt vijf jaar of langer een bijstandsuitkering. In 2022 daalde het aantal bijstandsgerechtigden met 22.000 ten opzichte van 2021.

Naar alle cijfers

 

Oktober 2022: Aantal mensen in de bijstand

87% van de doelgroep is jonger dan de AOW-leeftijd (18-67 jaar)

49% van de doelgroep zit 5 jaar of langer in de bijstand

 

De route van bijstand naar werk

Welke route legt iemand in de bijstand af als hij of zij wil gaan werken? En welke hobbels kan hij onderweg tegenkomen? In deze klantreis wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Volg de klantreis

Het dilemma

Landelijk beleid of gemeentelijke keuzevrijheid?

De stap naar werk wordt voor mensen in de bijstand bemoeilijkt, doordat gemeentelijke keuzes voor regelingen en instrumenten sterk verschillen. Waar wringt het, wat zijn hiervan de gevolgen en waar ligt de oplossing?

lees meer

De stelling

Iedere bijstandsgerechtigde is actief te krijgen voor een opleiding of werk.

“Meer mensen in de bijstand kunnen meedoen, maar niet iedereen,”

stelt Noëlle ter Woerds, directeur DZB Leiden, re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden.

lees meer

“Met goede ondersteuning is vrijwel iedereen in beweging te krijgen,”

zegt Sandra Bos, projectleider van het onderzoeksteam van het Amsterdamse Experiment met de bijstand.

lees meer

Interview

Wethouder Carine Bloemhoff

Stimulerend beleid helpt Groningers uit de bijstand

De gemeente Groningen kampte van oudsher lange tijd met relatief hoge bijstandscijfers. Door onder andere een succesvol werk- en ontwikkelprogramma is dit veranderd naar historisch lage aantallen. Wat is het geheim van hun succes?

Lees het interview

Het werkgeversperspectief

De Groene Rijders vindt loyale werknemers in de bijstand

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn van harte welkom bij Steven Koster van de Groene Rijders. “Ik kijk naar mensen, hun context en wat ze te brengen hebben. En wat er dan wél kan.”

lees meer

In de praktijk

Haagse werkzoekenden succesvol van bijstand de zorg in

Om werkzoekenden uit de bijstand aan werk te helpen, is in Den Haag een zorgleerlijn ontwikkeld rond een Wijkleerbedrijf. Jaarlijks worden hier bijna vijftig mensen zonder passende vooropleiding opgeleid voor werk bij zorg- en welzijnsinstellingen. Met een succespercentage boven de 90 procent is de maatwerkaanpak een groot succes en een leerzaam voorbeeld voor anderen.

lees meer

Column

“Alleen kun je niets, je moet het samen doen”

Laten we van 2023 het moment maken voor een omslag in ons denken over arbeidsmarktstructuren, re-integratie en de arbeidsmarktkrapte, stelt Elwin Wolters, directeur OVAL in zijn column

lees meer

Onze aanbevelingen

Hoe kan het beter?

Vorig jaar ontvingen bijna 400.000 mensen een Bijstandsuitkering. Tegelijk groeit het tekort aan personeel. Nu is de tijd om anders te kijken naar mensen die nu nog ‘op de bank zitten’, meer te denken in mogelijkheden én moeten (wettelijke) blokkades worden weggenomen om alle kansen voor deze doelgroep te benutten.

Om de stap naar opleiding en/of (betaald) werk makkelijker te kunnen zetten, doet de alliantie een aantal concrete aanbevelingen.

Naar onze aanbevelingen