Onze aanbevelingen 

Onze aanbevelingen voor publiek-private samenwerking

Vorig jaar ontvingen bijna 400.000 mensen een bijstandsuitkering. Tegelijk groeit het tekort aan personeel. Nu is de tijd om anders te kijken naar mensen, die nog ‘op de bank zitten’. Door meer te denken in mogelijkheden én door (wettelijke) blokkades weg te nemen.

Om meer mensen uit de bijstand effectiever naar werk te begeleiden, doet de alliantie een aantal concrete aanbevelingen aan de politiek en regionale beleidsmakers. Publiek-private samenwerking is hierbij essentieel.

 
 

Onze aanbevelingen:

Zorg voor toegang tot – geüpdatete – bestanden van de gemeenten

Werkgevers en private dienstverleners zijn actief op zoek naar werkzoekenden. Inzicht in deze doelgroep is vaak maar deels mogelijk, informatie is niet volledig en up to date of nog ingericht vanuit het eigen gemeentelijke systeem. Door de toegang naar werkzoekendenprofielen als landelijke norm te stellen, worden relevante werkervaring en skills voor werkgevers en private dienstverleners inzichtelijk, waardoor werkzoekenden aanzienlijk meer kans maken naar werk begeleid te worden. Private partijen kunnen ook helpen profielen te verrijken met relevante informatie, zodat nog beter gematcht kan worden op skills in plaats van alleen op diploma’s en werkervaring. Dit is in de huidige arbeidsmarkt essentieel.

 
 

Harmoniseer instrumenten en regelingen en maak deze breder toegankelijk

Er zijn veel faciliteiten, regelingen en voorzieningen voor mensen met een bijstandsindicatie, zoals loonkostensubsidie, proefplaatsing en loondispensatie. Of gebruik gemaakt kan worden van de regelingen en voorzieningen is afhankelijk van iemands indicatie. In de praktijk blijkt dat iemand soms net geen gebruik kan maken van een regeling, terwijl hij of zij die extra hulp wel nodig heeft om de stap naar werk te kunnen zetten. Omdat de weg naar werk voor iedereen verschillend is, pleiten wij voor een uniforme set aan instrumenten en regelingen, die maatwerk toegankelijker en eenvoudiger maakt.

 
 

Maak budget voor re-integratie flexibeler inzetbaar

Ook gedurende het traject om (weer) te kunnen werken, is maatwerk essentieel. De vraag ‘Wat is er nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt?’, zou altijd leidend moeten zijn. Re-integratie omvat veelal verschillende trajecten, die los worden ingekocht. Dat zorgt voor onnodige obstakels op de weg naar werk. Ook nazorg is voor veel mensen belangrijk. Het voorkomt dat zij terugvallen als ze eenmaal aan het werk zijn. Door budgetten flexibel in te kunnen zetten – passend bij waar de kandidaat bij gebaat is – wordt continuïteit geborgd en de kans op een duurzame plaatsing vergroot.

 
 

Maak (de stap naar) werken lonend en laagdrempelig

De angst voor uitval of terugval in de bijstand (of zelfs het recht op bijstand te verliezen), speelt een grote rol voor mensen die de stap naar werk willen zetten. Zij hebben te maken met veel onzekerheden en vragen. Lukt het wel om de gevraagde uren te werken, mag ik de uren in mijn eigen tempo opbouwen? Wat zijn de financiële gevolgen? Want ook een terugval in inkomsten is voor bijstanders een risico. Zorg daarom voor stimulerend beleid, waarbij stabiliteit – juist ook op inkomenszekerheid – gewaarborgd is en een armoedeval wordt voorkomen, zodat mensen de stap van uitkering naar baan – en eventueel weer terug – makkelijker kunnen en durven maken.

 
 

Zorg voor één loket voor werkgevers

Als werkgevers willen werken met iemand uit de doelgroep, kunnen zij met hun vragen terecht bij landelijke, regionale en lokale loketten. Bij welk loket ze moeten zijn, is vaak onduidelijk. Om alle kansen op de huidige arbeidsmarkt te verzilveren, is het van belang te streven naar één servicegericht aanspreekpunt voor werkgevers.

 
 

Maak publiek-private (samen)werking krachtiger

Door publieke en private partijen goed met elkaar te laten samenwerken, ontstaat een ecosysteem, waarbij de juiste expertise ingezet wordt voor de kandidaat. Dit bevordert de kansen en mogelijkheden voor de kandidaat op de arbeidsmarkt. Private partners kunnen maatwerk bieden en hebben expertise die publieke partijen niet (altijd) in huis hebben. De markt vraagt snelle oplossingen. Die kunnen geboden worden door snel met elkaar de juiste inzet te leveren.

Meepraten over een snellere weg naar werk?

Op 22 juni organiseert de Programmaraad het Leerwerkfestival: Praktijkdag Onderwijs Arbeidsmarkt. Ook de alliantie Samen werken voor werk is hierbij aanwezig. In een workshop gaan we graag met u in gesprek over hoe we de weg naar werk eenvoudiger kunnen maken en hoort u meer over het succesvolle concept Wijkleerbedrijf van Calibris Advies.

Sinds 2020 levert deze sociale onderneming in Den Haag de Leerlijn Zorg en een werkfitprogramma voor de zorg. De betrokkenen lichten tijdens deze interactieve sessie de samenwerking toe en delen graag met u hun ervaringen en lessen.

Wanneer: maandag 22 juni (tijdstip nog niet bekend)
Waar: Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle

Praat u mee?

De inschrijving gaat via de Programmaraad. Voorinschrijven is al mogelijk

Graag tot 22 juni! 

Kunt u niet aanwezig zijn op 22 juni, maar wilt u wel met ons in gesprek over hoe we de weg naar werk eenvoudiger kunnen organiseren?

Dan kunt u ons mailen