Het werkgeversperspectief

Steven Koster van de Groene Rijders vindt loyale werknemers in de bijstand

“Ik kijk wat mensen wél kunnen en buig het werk daarheen”

In Arnhem en Nijmegen verzorgen de Groene Rijders groene stadsdistributie met fietsen en emissie-vrije voertuigen. Ondernemer Steven Koster werkt daarbij veel met werknemers die vanuit de bijstand komen. “Met veel succes en plezier. Werkgevers moeten ook eens kijken naar hun eigen afstand tot de arbeidsmarkt.”

“Ik kijk naar mensen, hun context en wat ze te brengen hebben. En wat er dan wél kan.”

Steven Koster van de Groene Rijders

De Groene Rijders bestaan sinds 2018 en verzorgen in Arnhem en Groningen groene logistiek. Dit geldt voor producten die de stad in of uit gaan en met distributie voor winkels in de stad. “We bundelen ook veel distributie, want logistiek kan veel slimmer, efficiënter en duurzamer,” zegt Koster. Hij begon hiermee vanuit een eerder bedrijf dat hij ook met passie en idealisme startte. Voor zijn stadstuin Kweekland in Arnhem en de bijbehorende boodschappenservice Puurland zocht hij groene stadsdistributie. “Dat wilden meer ondernemers en uiteindelijk ben ik dit gaan uitbouwen samen met mijn compagnon Johan van Rietschoten.”

Wat kan wel?

Bij de groene rijders werken nu dertig mensen. Tien in vaste dienst – ruim de helft komt oorspronkelijk uit de bijstand – en twintig zzp’ers (veel studenten, scholieren of muzikanten) voor het fietstransport. “Bij Kweekland was ik al gewend om te werken met mensen uit de bijstand en ik had positieve ervaringen. Dat ben ik dus blijven doen. Deels vanwege de arbeidsmarkt, maar ook vanuit het besef dat het anders kan. Ik heb niet het gevoel dat ik iets speciaals doe. Het is zo gegroeid en ik vind het eigenlijk heel normaal.”

Toch is de opstelling van deze werkgever vaak wel wat anders. “Ik kijk naar mensen, hun context en wat ze te brengen hebben. En wat er dan wél kan. Waar mogelijk buigen we het werk daar een beetje naartoe. Dat zit vaak in kleine dingen. Een voorbeeld: er kwam hier een ruige, sympathieke kerel met adhd die al jaren thuiszat. Hij was gescheiden en wilde zijn dochter zelf naar school brengen en opvangen uit school. Daar konden wij de werktijden op aanpassen en daardoor kon hij wél aan de slag. Het is een geweldige werknemer! Als je wat flexibel bent en ruimte geeft, krijg je daar ook flexibiliteit en loyaliteit voor terug. Dat is een wisselwerking. Dat groeit en daar moet je iemand soms ook even de tijd voor geven.”

Complexe afstemming gemeenten

De afstemming met gemeenten en hun onderling sterk verschillende regelingen voor werkzoekenden in de bijstand vindt Koster wel zeer uitdagend. “Enorm! Ook omdat het ‘gat’ tussen de bijstand en voordat iemand zelf genoeg verdient – zonder toeslagen – groot is. En iemand moet er uiteindelijk wel op vooruitgaan. Maar meteen 28 uur werken, is in het begin vaak een te grote stap of misschien helemaal niet haalbaar. Hier komt veel puzzelwerk en administratieve rompslomp bij kijken. Ik laat me daardoor niet belemmeren, maar kan me goed voorstellen dat andere werkgevers hierop afhaken.

Die overgang zou soepeler kunnen, waarbij meer zekerheid vooraf voor de werkzoekende nodig is. Een werkgever neemt bovendien een risico door kansen te geven aan mensen die lang niet gewerkt hebben. Dat zou ook veiliger kunnen. Wij beginnen het liefst met een werkervaringsplaats of loondispensatie om iemand eerst veilig te leren kennen. Dat werkt vaak voor beide partijen goed.”

Samenwerking

De gemeentelijke uitdaging lost Koster deels op door goede samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Gelderland en door samen te werken met gespecialiseerde re-integratiebureaus en arbeidsbemiddelaars, zoals Ovidius Werk, Scalabor, Vloww of AanZ, die kandidaten aandragen. “Zij kennen de regels goed en helpen ons daarmee. Dat neemt ons veel ingewikkeld gedoe uit handen en dat is ook hard nodig. De samenwerking met het WSP is heel goed. Zij kennen ons en als zij een kandidaat denken te hebben, wil ik die altijd spreken. Dan weten we al snel of we echt bij elkaar passen.”

Advies

Wat adviseert Koster andere werkgevers die meer willen doen met werkzoekenden uit de bijstand? “Kijk eens goed naar je eigen afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe groot is die? En hoe erg is het om werktijden of taken soms wat meer af te stemmen op een werkzoekende. Hoe kun je zijn of haar talenten wél benutten? Dan ontstaan er al snel meer mogelijkheden en je krijgt er heel leuke en loyale werknemers voor terug.”

Tips en afraders

Tips

Werkgevers

  • Kijk meer naar talenten en vaardigheden. 
  • En hoe werk wél past bij beschikbare kandidaten.
  • Ga ook open met hen in gesprek via bijeenkomsten of open hiring.

Gemeenten

  • Verklein het gat tussen bijstand en werk met flexibele regelingen.
  • Zoek het gesprek met werkgevers over hoe werk wel past.
  • Zoek partners die werkgevers ontzorgen bij regelwerk.

Afraders

  • Focus op vaste functieprofielen en cv’s.
  • Blijven zoeken naar 100% match tussen baan en kandidaat.