De route van Bijstand naar werk

Welke route wordt afgelegd, welke mogelijke hobbels zijn er onderweg, hoe kan de weg naar werk beter worden ingericht en welke rol spelen private partijen hierbij?

Aanmelding en opstellen profiel kandidaat

Ik vraag bijstand aan

Processtap

Ik maak kennis met mijn contactpersoon bij de gemeente.

Processtap

Bijwerken van mijn Plan van Aanpak.

Processtap

Drempel

Adviseur monitort ook recht op uitkering

Oplossing

Benut privaat bij opstellen profiel

Drempel

Potentieel onvoldoende in beeld

Oplossing

Re-integratiebudget doelgericht inzetten

Ondersteuning: Wat heeft de persoon nodig om tot (passend) werk of opleiding te komen?

Ik kan zelf kiezen welke ondersteuning ik nodig denk te hebben

Processtap

Drempel

Gemeente beperkt zicht op marktvraag

Oplossing

Breng met private partij vraag en aanbod samen

Drempel

De klantmanager beoordeelt

Oplossing

Trek samen op met private partijen

Ik heb inzicht en overzicht op de kansen en mogelijkheden die bij mij passen.

Processtap

Drempel

Marktpartijen geen toegang tot kandidaatprofiel

Oplossing

Maak profielen vindbaar en up to date

Ik bereid me voor op sollicitatiegesprekken of een werkoriëntatietraject.

Processtap

Drempel

Verplicht om minimaal aantal uur te werken

Oplossing

Maatwerk aan de kandidaat bieden

Drempel

Vinden van kinderopvang vaak een struikelblok

Oplossing

Praktische oplossingen

Ik ga op gesprek en krijg een rondleiding.

Processtap

Drempel

Kandidaat is afhankelijk van het werkgeversnetwerk

Oplossing

Vergroot werkgeversnetwerk met PPS

Drempel

Veel onderlinge verschillen gemeentes

Oplossing

Meer uniformiteit in regelingen en instrumenten

Participatie: Wat heeft de persoon nodig om (duurzaam) aan de slag te blijven?

Ik word aangenomen/ik start met het traject.

Processtap

Drempel

Uitkering wordt gelijk stopgezet

Oplossing

Maak de stap naar werk lonend en laagdrempelig

Hoera ik start met mijn baan of werkervaringsplaats!

Processtap

Drempel

Ontbreken van nazorg

Oplossing

Nazorg beleggen bij de (coachings-)partij

Deze route is gebaseerd op de klantreis van de Programmaraad