Feiten en cijfers

Cijfers Doelgroep bijstandsgerechtigden

Totaal aantal statushouders

Totaal naar leeftijd

87% van de doelgroep is jonger dan de AOW-leeftijd (18-67 jaar)

13% van de doelgroep heeft de AOW-leeftijd of is ouder *

* mensen die de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) ontvangen om het inkomen aan te vullen tot de bijstandsnorm. 

Totaal naar geslacht

Aantal per nationaliteit

Duur uitkering

Bijna 50% zit vijf jaar of langer in een bijstandsuitkering

Daling bijstandsgerechtigden 

In 2022 waren 22.000 minder mensen in de bijstand dan in 2021

Bron: CBS